Johan & Nyström – Colombia Decaf

Hittills det enda koffeinfria specialkaffet som verkligen känns som specialkaffe. Colombia Decaf är en blend från 11st småbönder. Ett sött, syrligt, nötigt och väldigt balanserat kaffe. Med tanke på det låga priset per påse, så är det ett måste för kaffeälskaren. Extremt enkelt att utföra felfritt med pour over och kräver ingenting mer än ett standard recept.

Pour Over:

17g kaffe (malningsgrad 18B på Baratza Sette 270)
225g filtrerat vatten
40g blomning 30-35 sekunder
93 grader celsius

1) 40g blomning i 30-35 sekunder, rör om med en bambuspatel för att få all kaffe fuktat.
2) 225g vatten i ett cirkulärt flöde (detta inklusive 40g vatten blomining). Du utgår flödet inifrån och avslutar cirkulärt på kanten. Detta gör du långsamt så att en totalbryggtid landar på 1 minut och 30 sekunder, max 1 minut och 55 sekunder.

 

Espro Travel Press:

19g kaffe (malningsgrad 26B på Baratza Sette 270)
284g filtrerat vatten
94 grader celsius

1) När du hällt i både kaffet och vattnet så rör du om kaffet 10 gånger. Använd gärna en bambuspatel. Undvik vassa föremål.
2) Skruva på pressdelen och låt stå i 4 minuter
3) Pressa ner långsamt, om pressen skulle fastna så är det bara att lyfta lite på pressen och försöka igen. Det är normalt.
4) Servera eller skruva på locket.

 

Aeropress – Mer balanserat och rundare än Pour Over, syrligheten är inte lika framträdande som i pour over, dock mer än i Espro.

Espro – Här blir kaffet lite mer kraftfullt och eftersom Espron inte använder pappersfilter (vanligtvis) så får du ett mustigare/nötigare kaffe. Trots detta finns lite syrlighet kvar, men inte alls lika mycket som de andra metoderna.

Pour Over – Här framhävs sötma, syrlighet och nästan lik lönnsirap.

 

 

So far the only caffeine-free specialty coffee that really feels like specialty coffee. Colombia Decaf is a blend of 11 small farmers. A sweet, acidic, nutty and very balanced coffee. Given the low price per bag, it is a must for the coffee lover. Extremely easy to brew flawlessly with pour over and requires nothing more than a standard recipe.

Pour Over:

17g coffee (grind setting at 18B Baratza Sette 270)
225g of filtered water
40g bloom 30-35 seconds
93 degrees celsius

1) 40g bloom for 30-35 seconds, stir with a bamboo stirrer to get all coffee moistened.
2) 225g water in a circular flow (this includes 40g blooming). You start the flow from inside and end circularly on the edge. Slowly pour, so the total brew time lands in 1 minute and 30 seconds, max 1 minute and 55 seconds.

 

Espro Travel Press:

19g coffee (grindsetting at  26B Baratza Sette 270)
284g of filtered water
94 degrees celsius

1) After pouring both the coffee and the water, stir the coffee 10 times. I suggest you use a bamboo stirrer. Avoid sharp objects.
2) Screw the press and let steep for 4 minutes
3) Press slowly, if the press gets stuck, just lift the press and try again. It is normal.
4) Serve or seal the lid.

 

Aeropress – A more balanced cup than Pour Over, the acidity is not as prominent as in pour over, but more than Espro.

Espro – The coffee is more powerful and because the Espro doesn’t use a paper filter (usually), you get a more rich/nutty coffee. Despite this, some acidity remains, but not as much as the other methods.

Pour Over – Sweet, acidic and almost similar maple syrup.

Betyg: 7.5/10

Betyget sätts endast på smak och kvalité och utgår inte ifrån pris.

Klicka här för fler recensioner på Johan & Nyström

Please follow and like us:

2 comments on “Johan & Nyström – Colombia DecafAdd yours →

    1. Hi Phil, yeah this one is really great. I’ll actually review the september box in the beginning of next week. So stay tuned! 😀

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *